Alshifa Bloodcamp Portlet

حملات التبرع بالدم

المنظم وقت البداية وقت النهاية الحالة العنوان
ba alarab 05/05/2018 08:30 05/05/2018 13:30 على الموعد ba alarab saham
T.N.T.J 29/12/2017 16:00 29/12/2017 22:00 على الموعد T.N.T.J MAZOON COMPLEX
ALSUWEQ EHC 30/12/2017 07:00 30/12/2017 16:30 على الموعد ALSUWEQ EHC AL SUWEQ
AL HAWARI BIN MOHAMMAD AL AZDI SCHOOL 28/12/2017 08:00 28/12/2017 12:00 على الموعد AL HAWARI BIN MOHAMMAD AL AZDI SCHOOL SAMAD ASH SHAN ( by IBRA hospital )
CHIRU MEGA YOUTH FORCE 22/12/2017 08:00 22/12/2017 14:00 على الموعد CHIRU MEGA YOUTH FORCE CENTER
TECHNICAL COLLAGE ( NIZWA ) 27/12/2017 08:00 27/12/2017 14:00 الغاء TECHNICAL COLLAGE ( NIZWA ) NIZWA
SOHAR ALUMINIUM 18/12/2017 07:00 18/12/2017 16:00 على الموعد SOHAR ALUMINIUM SOHAR
Izki Hospital 08/03/2018 08:00 08/03/2018 13:30 على الموعد Izki Hospital Izki
PDO ( BAHJAH ) 21/03/2018 12:00 22/03/2018 12:00 على الموعد PDO ( BAHJAH ) AL WOUSTA
Buraimi University 13/12/2017 09:00 13/12/2017 13:00 على الموعد Buraimi University Buraimi University
OXY DANTAL CAMPANY ( MUKAZNA ) 17/01/2018 12:00 18/01/2018 12:00 على الموعد OXY DANTAL CAMPANY ( MUKAZNA ) AL WOUSTA
PDO ( JIBAL ) 23/01/2018 09:00 23/01/2018 16:00 الغاء PDO ( JIBAL ) Jibal
AL KARAMA HAYPER MARKET 09/02/2018 16:00 09/02/2018 21:00 على الموعد AL KARAMA HAYPER MARKET BAHLA
SEIENCE COLLAGE ( NIZWA ) 20/02/2018 08:00 20/02/2018 14:00 على الموعد SEIENCE COLLAGE ( NIZWA ) NIZWA
MOHAMMED BIN ABDULLAH AL KHALILI SCHOOL ( 09-10 ) 15/02/2018 08:00 15/02/2018 13:00 على الموعد MOHAMMED BIN ABDULLAH AL KHALILI SCHOOL ( 09-10 ) NIZWA
TECHNICAL COLLAGE ( NIZWA ) 14/03/2018 08:00 14/03/2018 14:00 على الموعد TECHNICAL COLLAGE ( NIZWA ) NIZWA
Al Indemaj Coumban 28/12/2017 16:30 28/12/2017 21:00 على الموعد Al Indemaj Coumban bahla
HARWHEEL CLINIC ( PDO ) 28/01/2018 12:00 29/01/2018 12:00 على الموعد HARWHEEL CLINIC ( PDO ) AL WOUSTA
izki malayali kootayma 12/01/2018 08:00 12/01/2018 14:00 على الموعد izki malayali kootayma izki
RUSTAQ COLLEGUE 12/12/2017 08:00 12/12/2017 13:30 على الموعد RUSTAQ COLLEGUE RUSTAQ
NAKHAL 17/12/2017 08:00 17/12/2017 13:30 على الموعد NAKHAL NAKHAL
WADI MAWEL 21/12/2017 08:00 21/12/2017 13:30 على الموعد WADI MAWEL WADI MAWEL
ROP SWAIQ 28/12/2017 08:00 28/12/2017 13:30 على الموعد ROP SWAIQ SWAIQ
RUSTAQ COLLEGUE 13/12/2017 08:00 13/12/2017 13:30 على الموعد RUSTAQ COLLEGUE AL RUSTAQ
WADI AL HAWASNA HC 21/12/2017 07:00 21/12/2017 16:00 على الموعد WADI AL HAWASNA HC AL KHUBORA
WADAQ VOLUNTARY TEAM 14/12/2017 08:00 14/12/2017 00:00 على الموعد WADAQ VOLUNTARY TEAM AL MUDHAIBI HEALTH CENTRE (by IBRA hospital)
MALIK BIN ANNAS SCHOOL QUMAIRAA 17/12/2017 09:00 17/12/2017 13:00 على الموعد MALIK BIN ANNAS SCHOOL QUMAIRAA QUMAIRAA
ADAM HOSPITAL 21/12/2017 09:35 21/12/2017 09:35 الغاء ADAM HOSPITAL AL BASHAYER HALL - ADAM
ADAM HOSPITAL 21/12/2017 16:00 21/12/2017 22:00 الغاء ADAM HOSPITAL AL BASHAYER HALL - ADAM
ADAM HOSPITAL 22/12/2017 16:00 22/12/2017 22:00 على الموعد ADAM HOSPITAL AL BASHAYER HALL - ADAM
AL ABRAR SCHOOL 14/12/2017 08:00 14/12/2017 13:00 الغاء AL ABRAR SCHOOL AL ABRAR SCHOOL NAJMAH MASOUD SALEH AL HANSHI TEL NO 92157470
Al Khalil bin Abdullah School ( 9-12) 01/01/2018 08:00 01/01/2018 14:00 الغاء Al Khalil bin Abdullah School ( 9-12) Fanja
Al Khalil bin Abdullah School ( 9-12) 04/02/2018 07:00 04/02/2018 13:00 على الموعد Al Khalil bin Abdullah School ( 9-12) Fanja
KHALID BIN AL WALEED SCHOOL 04/03/2018 07:00 04/03/2018 13:00 على الموعد KHALID BIN AL WALEED SCHOOL BID BID
Al Indemaj Coumban 28/12/2017 10:12 28/12/2017 10:12 الغاء Al Indemaj Coumban bahla
SAMAD NIZWA FOOT BALL TEAM 05/01/2018 16:00 05/01/2018 21:00 على الموعد SAMAD NIZWA FOOT BALL TEAM NIZWA
Birkat Al Mouz H/C 28/02/2018 08:00 28/02/2018 14:00 على الموعد Birkat Al Mouz H/C Nizwa
AL JABAL AL AKHADAR HOSPITAL 29/03/2018 08:00 29/03/2018 14:00 على الموعد AL JABAL AL AKHADAR HOSPITAL NIZWA
NOOR AL DEEN AL SALMI SCHOOL 13/12/2017 08:00 13/12/2017 13:00 على الموعد NOOR AL DEEN AL SALMI SCHOOL NIZWA / TANUF
labeid bin rabiaa school ( izki ) 18/12/2017 08:00 18/12/2017 13:00 على الموعد labeid bin rabiaa school ( izki ) izki qalat al awamir